Lening toch op agenda

Het college van B en W heeft ten onrechte het verzoek van Stichting Iwan om borg te staan voor een af te sluiten hypothecaire lening voor het gebouw niet aan de raad voorgelegd. Dat is de mening van de fractie van de SP in de Bergse raad die volgende maand een initiatiefvoorstel in wil dienen om het onderwerp alsnog door de volksvertegenwoordiging behandeld te krijgen. De lening zou volgens initiatiefnemer Leen Zijlmans van de stichting ongeveer een miljoen euro zijn.

Stichting Iwan wil een woonvoorziening bouwen in de oude kom van Geertruidenberg voor jongeren met autistische stoornissen en aanverwante aandoeningen. Na lang touwtrekken met onder meer omwonenden is de bouwvergunning sinds kort binnen.

Stichting Iwan schreef begin dit jaar een brief aan het college met de vraag of het aan de raad wilde voorleggen of deze borg wil staan voor de hypothecaire lening. Zijlmans: “De totale investering van het gebouw bedraagt 2,4 miljoen euro, ongeveer acht ton plus btw daarvan moeten we gaan lenen. Daarvoor zou de gemeente garant moeten staan.”

Piet de Peuter, namens de SP indiener van het voorstel: “De gemeente kan alleen borg staan voor leningen die betrekking hebben op sociale woningbouw. Als er afwijkend moet worden besloten, kan dit aan de raad worden voorgelegd.”