Let op uw snelheid!

Voor degenen die regelmatig op Dombosch komen is het niet onbekend dat het verkeersonveilig kan zijn voor met name de zwakke weggebruiker. Een belangrijke reden ook voor ons als VOG om ons reeds jaren in te zetten voor een aanpak. Een aanpak die nu ingezet is middels het project Kwaliteitsimpuls Dombosch. Het gevaar is nu ook gebleken bij de werkzaamheden.

Langs de Zalmweg en Ramgatseweg worden namelijk momenteel fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een aangepaste snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Deze aangepaste snelheidslimiet is om de veiligheid te waarborgen. Omdat gemeente en politie diverse meldingen van snelheidsovertredingen hebben ontvangen, is nu in overleg met de aannemer en de politie besloten om snelheidscontroles uit te voeren bij de werkzaamheden.

Als blijkt dat de snelheidscontroles onvoldoende resultaat opleveren, worden er tijdelijk rijbanen afgezet. Het verkeer wordt dan met verkeerslichten geregeld. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en doorstroming van het bedrijventerrein beperkt.