Lobby voor grote aanpak Hooipolder blijft, maar betalen gaat Brabant niet doen

De provincie blijft zich hard maken voor een volledig knooppunt Hooipolder.

Drukte op de A59. Dagelijks staan er lange rijen voor de verkeerslichten, veelal vanuit Zonzeel richting Waalwijk en vice versa. © Ron Magielse / het fotoburo

Alleen zelf betalen voor een geheel verkeerslichtenvrije kruising? Nee, dat gaat Brabant niet doen.

Daarvoor wordt verwezen naar het rijk. “Het is de verantwoordelijkheid van de minister om een afweging te maken over de investeringen in een duurzame oplossing”, stelt het provinciebestuur in een reactie op vragen van het CDA.

Verkeerslichten blijven
Het Rijk gaat de komende jaren aan de slag met Hooipolder. Vanaf 2022 beginnen de werkzaamheden. Daarbij wordt een verbindingsboog aangelegd van A59 naar A27, maar een deel van de verkeerslichten blijft staan. Minister Cora van Nieuwenhuizen benadrukte in juni in de Tweede Kamer nogmaals dat een volwaardig Hooipolder er voorlopig niet in zit. De kosten zouden 200 miljoen euro bedragen.

‘Zeer teleurstellend’
De provinciale CDA vindt dit ‘zeer teleurstellend’. “Voor burgers en ondernemers dreigt het straks elke dag zwarte zaterdag te worden.” Het provinciebestuur deelt die teleurstelling. “Omdat we inzetten op een goede oplossing voor de problematiek.” De lobby blijft dus, maar meer dan dit kan de provincie niet doen. Het CDA vraagt verder naar de economische schade van de files. De provincie heeft daar geen zicht op. “Wel zien we dat de economie en daarmee de mobiliteit in Brabant blijft groeien.”

Ook op lokaal niveau is vaak gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse. De gemeenteraad van Geertruidenberg besloot uiteindelijk om daar niet aan te beginnen, ook omdat deze mogelijk niet in het voordeel uit zou kunnen pakken.

Sluipverkeer
Hoewel de provincie geen geld opzij legt voor een volwaardig Hooipolder, investeert Brabant wel in enkele aanpassingen op het knooppunt. Zo wordt het aantal rijstroken op de A59 ter hoogte van Hooipolder verhoogd en kunnen ‘rechtsaffers’ deels zonder verkeerslichten doorrijden. Dit Hooipolder-Plusplan moet ervoor zorgen dat een flink deel van de files verdwijnt.

Daarnaast is de provincie bereid om in de buidel te tasten voor een oplossing voor het sluipverkeer door de kernen van Waspik en Raamsdonk. De mogelijkheid van een nieuwe weg door de polder werd een half jaar geleden door de lokale politiek afgeschoten. De optie die nog overblijft, is om verkeersbelemmerende maatregelen in het Langstraat-lint te nemen.

Bron: BN De Stem