Lobby voor verbreding: ‘Zuidelijk deel A27 schiet anders filetop-tien in‘

Dat vinden de gemeenten Breda, Oosterhout en Geertruidenberg.

De A27 bij Oosterhout. © Ad Pertijs

Ook het zuidelijke deel van de A27 moet aangepakt worden en mogelijk worden verbreed. Dat vinden de gemeenten Breda, Oosterhout en Geertruidenberg. Zij voeren gezamenlijk de druk op om het traject van Hooipolder naar Sint-Annabosch op de agenda van provincie en het Rijk te krijgen. 

Voor de komende jaren staan flink wat werkzaamheden gepland in de regio. Zo wordt de A27 verbreed, komt er een verbindingsboog bij Hooipolder en volgt de aanpak van de A58 bij Breda en Tilburg. Veel wegen krijgen twee keer drie rijstroken. “Dan wordt het zuidelijke deel van de A27 waarschijnlijk een bottleneck, als we hier twee rijstroken behouden“, zegt wethouder Marian Witte van de gemeente Oosterhout.

Efteling
Ze schetst een aantal ontwikkelingen. “Breda ontwikkelt 6.000 woningen, in Oosterhout komen er de komende tien jaar 2.700 woningen bij. Daarnaast wil de Efteling meer bezoekers. Dat zorgt voor meer verkeer. Wij denken dat het zuidelijke stuk van de A27 de file top-tien in schiet.“ ,,Dat deel van de A27 staat vooralsnog niet op de kaart bij het Rijk”, zei provinciebestuurder Christophe van der Maat eerder in deze krant. ,,De problemen elders zijn groter. Bovendien bestaat de verwachting dat dit stuk goed gaat doorstromen als de knooppunten Sint-Annabosch en Hooipolder zijn aangepakt.” “Dan moeten wij ervoor zorgen dat dit stuk wél in beeld komt“, meent Witte, die verder aandacht vraagt voor de A59. “Die is ook niet in the picture.“

Reistijd
De drie gemeenten hebben hun wensen kenbaar gemaakt in een brief naar de provincie. Ze wijzen op een reistijdmonitor, waarin te zien is dat het stuk Hooipolder-Sint Annabosch nu een van de grootste regionale knelpunten is. In de avondspits is de reistijd daar zeker anderhalf keer zoveel als normaal. Naast de snelwegen wijzen de gemeenten nadrukkelijk op de problemen op de Noordelijke en Zuidelijke Rondweg van Breda.

Sluipverkeer
Ze ervaren verder dat de lokale bereikbaarheid onder druk staat. “In de praktijk zien we nu al dat, vanwege de beperkte doorstroming in de spits, verkeer de A27 mijdt en via parallelle noord-zuidwegen rijdt. Denk aan de Oosterhoutseweg, Bredaseweg en de Oude Veerseweg. Wegen waar doorgaans veel scholieren dagelijks heen en weer fietsen naar school.“ Ook wordt gewezen op de leefbaarheid. Zo krijgt het dorp Teteringen veel verkeer te verstouwen dat van Breda naar Oosterhout gaat en vice versa.

Bron: BN De Stem – Sjoerd Marcelissen 09-05-19