‘Lokale’ aanbestedingen

De economische omstandigheden vragen van ondernemers en partijen maximaal samenspel om elkaar door deze mindere tijden heen te helpen. De gemeente kan bijvoorbeeld de lokale economie stimuleren door te streven naar ‘lokale’ aanbestedingen.

Bij aanbestedingen gelden zogenaamde aanbestedingsregels die zijn bedoeld om de transparantie en de toegankelijkheid van de markt te bevorderen. Sinds de materie ‘bouwfraude’ is er duidelijk meer aandacht voor de naleving van aanbestedingsregels en in sommige gevallen neigt dit zelfs naar de term ‘bureaucratie’.

De wetgeving schrijft voor dat iedere euro die een publieke organisatie uitgeeft objectief, transparant en non-discriminatoir uitgegeven moet worden. Deze eisen bemoeilijken het om de lokale economie te stimuleren maar bij bedragen tot circa €200.000,- mogen gemeenten onderhands aanbesteden en hierbij kan de gemeente ernaar streven actief lokale ondernemers te benaderen. Natuurlijk mag hier geen sprake zijn van gunnen en natuurlijk moeten ook andere ondernemers een eerlijke kans krijgen doch het zou zeker gepast zijn om in dit soort gevallen het lokale bedrijfsleven een kleine voorsprong te geven. Regelmatig overleg met ondernemers over wat er aan zit te komen en welke eisen men gaat stellen kan de ondernemers deze gewenste voorsprong geven zonder dat de gemeente de wet overtreedt.