Lokale bedrijvigheid mogelijkheden bieden

Bij recent overleg heeft de gemeente uitgesproken dat bij de bestemmingsplannen Dombosch en Gasthuiswaard, die binnenkort in procedure gaan, de StructuurvisiePlus 2000 geldend is. Deze structuurvisie is duidelijk over de ruimte welke men bedrijvigheid wil bieden: ‘Lokale bedrijvigheid dient mogelijkheden geboden te worden, evenals de groei van de bestaande bedrijvigheid (circa 20 ha in de periode 1998-2015)’.

In deze geldende structuurvisie staat verder omschreven dat de gemeente zich richt op:

  1. Aanleg van lokaal bedrijventerrein; Indien de noodzaak voor uitbereiding van het ariaal bedrijventerreinen is aangetoond, komt de locatie ‘De Heulweg’ (bedrijventerrein Gasthuiswaard) hiervoor als eerst locatie in aanmerking. Deze locatie bevindt zich aansluitend op de bestaande bedrijvigheid aan de Dongeoevers nabij de Heulweg.
  2. Realisering van een nat bedrijventerrein; Het voormalige kazerneterrein "De Pontonnier" (ca. 10 ha.) aan de Bergsche Maas, wordt ontwikkeld tot nat bedrijventerrein. De bedoeling is, dat de watergeboden (milieuhinderlijke) bedrijvigheid langs de Donge wordt verplaatst naar dit terrein. Hierdoor kan de beoogde ruimtelijke samenhang tussen de beide kernen worden gecreƫerd.
  3. Efficiƫnt ruimtegebruik; Door herontwikkeling van vrijkomende gronden, bijvoorbeeld door het vertrek van bedrijven, kan ruimte worden gevonden op bestaande terreinen. Het accent zal hierbij moeten liggen op kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid.
  4. Ontwikkelen van woon-werkcombinaties in woonwijken; Lichte vormen van bedrijvigheid die in de woonomgeving inpasbaar zijn, zorgen voor een verlevendiging van de woonbuurten.

Duidelijk dus wat we van de gemeente mogen verwachten en welke uitgangspunten in ieder geval onderdeel uit mogen maken van de bestemmingsplannen die in procedure gaan. Zeker gelet op het ruimtebehoefteonderzoek dat door de KvK onder een deel van de ondernemers is uitgevoerd in 2008. Een behoefte van 24 ha bleek er te bestaan waarvan 8 ha op bestaand terrein en een grote behoefte aan nieuw terrein.