Lokale detailhandel grote zorg

Als ondernemers(vereniging) zijn we enthousiast, gedreven en positief. Eigenschappen die dringend noodzakelijk zijn binnen de huidige economische dynamiek. Maar rationeel en reëel zijn we natuurlijk ook. De lokale detailhandel baart ons dan ook steeds grotere zorgen.

Het leegstandscijfers bleek in 2012 lokaal al hoog (meer dan 20%) in vergelijking met andere gemeenten in de regio (gemiddelde winkelleegstand circa 14%). Ook sindsdien is echter een actieve aanpak of input vanuit zowel ondernemers als overheid uitgebleven.

De huidige situatie is dat leegstaande panden leeg zijn blijven staan, dat meerdere winkels gestopt zijn en al duidelijk is dat meerdere winkels binnen afzienbare tijd zullen stoppen. Voor de panden die hierdoor vrijkomen lijkt het onwaarschijnlijk dat er een nieuwe invulling komt. Vastgoedeigenaren geven tevens aan dat enige belangstelling voor hun pand(en) bedroevend laag is/ontbreekt.

Maar zijn dit ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer liggen of hadden we hier gezamenlijk iets aan kunnen doen? De laatste mening zijn wij in ieder geval deels toegedaan.

De economische dynamiek ligt buiten onze invloedssfeer. Hieraan moeten we ons aanpassen doch het is te kort door de bocht om alle ‘schuld’ hier te leggen. Er zijn namelijk factoren die we wel kunnen of minimaal moeten proberen te beïnvloeden.

De voortdurende lokale onzekerheid en onduidelijkheid op detailhandelsgebied geeft bijvoorbeeld ondernemers weinig tot geen enkele houvast of vertrouwen om initiatieven te ontplooien. Een situatie die al lange tijd zo is en ons een leegstandskoppositie in de regio heeft opgeleverd. Binnen de kennis die ons op dit moment ter beschikking staat snappen wij hierbij ook niet dat de gemeente denkt een verbetering te kunnen bieden door winkeloppervlak uit te breiden.

Het kan anders!

Een gebiedsaanpak is effectiever dan losse investeringen/plannen/toezeggingen. Concentreren, opknappen, stimuleren, vernieuwen en samen optrekken is ons devies. Op basis van de huidige resultaten zullen we echter eerst samen moeten besluiten dat het ook anders moet om niet meer van hetzelfde te realiseren.