Lokale ondernemers niet bevoordelen

Recentelijk bleek een niet lokaal installatiebedrijf bezig met een behoorlijk aircoproject op het gemeentehuis. De plaatselijke specialist op aircogebied bleek in het geheel niet benaderd voor deze aanbesteding en dit was reden voor deze ondernemer en VOG-bestuur om hierover de dialoog aan te gaan. Middels een motie mbt het inkoop en aanbestedingbeleid probeerde vervolgens een politieke partij vorige week een wijzging te realiseren zodat lokale ondernemers wel een voorsprong zouden krijgen bij aanbestedingen. Keerpunt, Pvda en CDA stemden echter tegen deze mogelijkheid om lokale ondernemers wat te helpen.

Reden voor de afwijzers was dat zij het niet konden goedkeuren dat het college werd verplicht om minimaal 2 lokale partijen uit te nodigen bij een meervoudige onderhandse aanbesteding. Het vermijden van ‘voorkeur’ onderschrijft het VOG-bestuur in deze en alle ondernemers moeten natuurlijk een eerlijke kans krijgen maar dat lokale ondernemers niet gekend worden is natuurlijk jammer. In genoemd geval van de airco-aanbesteding accepteert men dat een daarin gespecialiseerde lokale ondernemer in zijn geheel niet gekend wordt in de aanbesteding. Dit staat wat betreft het VOG-bestuur haaks op de instelling die zou horen bij de economische ontwikkelingen zoals op dit moment actueel zijn en hiermee wordt een verkeerd signaal afgegeven.