Lokale overheid en bepalen economie

Recente analyses van de kinderopvangsubsidies en de deeltijd-ww tonen aan dat het lastig is voor de overheid om de economie te bepalen/te beïnvloeden. Wanneer het al tijdelijk nut zou hebben lijkt het negatieve effect later te volgen. De afgelopen jaren hard opgelopen overheidsuitgaven zijn een belangrijke oorzaak van onze zwakke economie en de overheid is een blok aan het been geworden van de Nederlandse welvaart. Een ferme ingreep in de overheidsuitgaven is noodzakelijk.

Ook lokaal mogen we onze bedenkingen hebben over de kansen/het gevaar dat ontstaat wanneer de lokale overheid de economische contouren wil bepalen. Zou de lokale overheid zich niet gewoon moeten beperken tot het faciliteren/stimuleren binnen de mogelijkheden en met zo min mogelijk beïnvloeding van het economische proces. Het masterplan centrum R’veer is hier een voorbeeld van.

Men bedacht een 2e supermarkt in het centrum. Als trekker doch wellicht mede om de grote woningbouwambities te kunnen realiseren. De lokale overheid bepaalde dus wat waar kwam en bepaalde dus in belangrijke mate deze economische contour. De aankoop van een belangrijk deel van de Keizersdijk werd aangemoedigd en 2015 zou het allemaal gerealiseerd moeten zijn. Vervolgens echter onstaan er al of niet voorzien problemen bij de WSG en de lokale overheid lijkt te verstarren als een haas die in de koplamp kijkt. En dat licht lijkt nog te branden. Een verstarde houding die ook iedere andere ontwikkeling binnen het beoogd winkelgebied lijkt te ontmoedigen.

Zoals eerder bericht moedigen wij een voortgang van de centrumaanpak binnen de mogelijkheden aan. Koester wat er is en stimuleer dat. Blijven streven naar de supermarktverplaatsing kan natuurlijk als excuus blijven gelden om niks te doen. De knip gewoon realiseren en vrachtverkeer via de Touwbaan/Prins Hendrikstraat laten rijden kunnen we gewoon acceptabel achten. Op het bedrijventerrein realiseerden we geografisch verspreide detailhandel maar in het centrum beperken we ons tot 2 à 3 straten. De toenemende aankopen via internet gebruiken we als excuus en de sociale behoefte van een vergrijzende bevolking negeren we (lekker oud en grijs alleen achter de computer straks).

En zo kunnen we nog veel meer excuses bedenken om voorlopig even niks te doen en af te wachten. We zijn ermee bezig en binnenkort gaat het gebeuren? Niet wat ons betreft en volgende actiepunten zouden komende maanden mogelijk moeten zijn:

  • Representatieve inrichting Hoofdstraat + Anker
  • Represenatieve inrichting Heereplein
  • Keizersdijk verkeersontmoedigend inrichten met goede bereikbaarheid voor alle winkels
  • Winkelgebied accepteren vanaf Emmastraat (Micro Elektro) via Boezer langs Shoeby Shop tot aan Den Boer inclusief Hoofdstraat, Anker en rondom Heereplein en gebruik maken van de winkels die er al jarenlang gevestigd zijn