Maak bezwaar tegen uw WOZ-waarde!

Maak tijdig bezwaar! De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde bepaalt hoeveel onroerende zaakbelasting u moet betalen. Doch is ook bijvoorbeeld van invloed op de hoogte van de waterschapslasten. De WOZ-waarde speelt vanaf 1 januari ook een cruciale rol bij de afschrijvingsgrens voor ondernemers. Let er dus goed op of de gemeente een juiste WOZ-waarde voor uw bedrijfspand heeft vastgesteld.

In week 9 heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen 2007 ontvangen. Op de aanslag staat de WOZ-waarde vermeld van de onroerende zaak. Vanaf 2007 is deze WOZ-waarde één jaar geldig. Aan de hand van deze WOZ-waarde wordt de onroerende zaakbelasting bepaald waarbij de ondernemer in de gemeente Geertruidenberg wordt aangeslagen voor het maximaal in Nederland toegestane tarief.
De WOZ-waarde speelt sinds 1 januari echter ook een cruciale rol bij de afschrijvingsgrens voor ondernemers. Zo is afschrijving op gebouwen alleen nog toegestaan indien en voorzover de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de zogenaamde ‘bodemwaarde’ (de WOZ-waarde). Voor een gebouw in eigen gebruik kunt u tot 50 procent van de WOZ-waarde afschrijven; voor een beleggingspand kunt u slechts afschrijven tot 100 procent van de WOZ-waarde. Een correcte en niet te hoge WOZ-waarde is dus voor uw OZB en ook voor uw afschrijvingsmogelijkheden van groot belang.

Uit meldingen van ondernemers zijn reeds te hoge WOZ-waardes gebleken. Zelfs ondernemers die vorig een bezwaar hebben ingediend dat ook gehonoreerd was na overleg. Nu blijken zij echter opnieuw een foutieve te hoge WOZ-waarde gekregen te hebben.

Voor een bezwaar wordt de systematische aanpak aangeraden. Controleer alle gegevens op de WOZ-taxatie, de beschikking: staat het adres correct genoemd, evenals de naam, de peildatum (1 januari 2005) en kadastergegevens? Bij fouten is de gemeente weer aan zet.
Vraag het taxatieverslag op bij de gemeente en vergelijk de daarop genoemde waarden met de werkelijkheid. Wanneer mogelijk is het ook een optie om de waarde te vergelijke met vergelijkbare panden die rond de peildatum (01-01-2005) zijn verkocht.
Wijken de waarden veel af dan dient u binnen 6 weken (schriftelijk) bezwaar in te dienen (voor 11 april). Dat bezwaar moet altijd worden onderbouwd en ondertekend zijn. De gemeente moet binnen een jaar uitspraak doen en vervolgens is weer een beroep en uiteindelijk een gang naar de Hoge Raad mogelijk.

Verzoek aan ondernemers is om een eventuele te hoge waarde ter info ook even te melden aan het bestuur van ondernemersvereniging VOG via info@vogweb.nl .