Maak ’t in Raamsdonksveer

Sinds een tweetal weken is er een bord te vinden op industrieterrein Dombosch I met de tekst “Maak ’t in Raamsdonksveer’. Bord is geplaatst door ontwikkelingsmaatschappij Rewin in overleg met en mede op verzoek van de gemeente Geertruidenberg.

NV Rewin Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant en streeft naar bevordering van de regionale economische ontwikkeling door bedrijven te stimuleren zich in West-Brabant te investeren. Het Rewin wordt mede gefinancierd en aangestuurd door gemeente en provincie.

Plaatsing van dit bord is na overleg en mede op verzoek van de gemeente Geertruidenberg gebeurt. Afgemeten aan andere (bouw)borden die her en der in de gemeente Geertruidenberg staan is dit bord wel heel klein en de lokatie waar dit bord staat is ook niet een heel opvallende. Desondanks is het een positief teken dat er aandacht voor het bedrijventerrein vanuit deze instanties begint te komen.

De rol van de gemeente in deze is echter enigszins opmerkelijk. Recentelijk heeft de gemeente immers de uitspraak neergeschreven dat “een verdere kwantitatieve groei van de bedrijvigheid niet wordt voorgestaan. Men wil middels bedrijventerrein alleen lokale bedrijvigheid mogelijkheden bieden evenals de groei van bestaande bedrijvigheid”. Overigens een uitgangspunt waarmee ondernemersvereniging VOG het om meerdere redenen niet eens is en tegen welk uitgangspunt de komende periode ook bezwaren gemaakt zullen gaan worden.