Maasdijk en Dombosch vaker gemaaid

Het college heeft recentelijk een keuze gemaakt in de aanbesteding van het maaien van de bermen en het schouwen van de sloten. De Maasdijk zal in plaats van twee keer per jaar vier keer gemaaid worden en op Dombosch 1 en 2 zal de maaifrequentie opgevoerd worden van twee naar zes keer per jaar.

In 2006 werd voor het derde opeenvolgende jaar het verzoek tot maaien bij de gemeente neergelegd omdat door de hoogte van het gras opnieuw oa verkeersonveilige situaties ontstonden. Ook oogde de Maasdijk, als belangrijkste en drukste toegangsweg van de gemeente Geertruidenberg, weinig represenatief. Afgelopen maanden is door het bestuur van ondernemersvereniging VOG overleg gevoerd met de gemeente over deze materie en zijn alternatieven voorgedragen voor de afspraken welke bestonden. Mede op basis hiervan is het college tot een alternatieve opzet gekomen en zal het maaien geïntensiveerd worden waardoor veiligheid en representativiteit beter gewaarborgd zijn.