Marquart Architecten: “Volhoudbaar”

“Kun je namens Marquart Architecten BV een artikel over duurzaamheid schrijven?” vroeg de VOG redactie mij na de succesvolle Energiemarkt.

Vanzelfsprekend willen wij graag aan dat verzoek voldoen. Maar waar dan over te schrijven? Een architectenbureau zal zijn klanten altijd adviseren conform het Bouwbesluit een pand te ontwikkelen. In het Bouwbesluit staan regels over isolatie en energieverbruik waaraan moet worden voldaan. Die regels zijn in de loop van de tijd steeds strenger geworden. Wij kunnen adviseren bij (ver)bouw en aanpassing van een bedrijfspand. Of als men in de woning mantelzorg mogelijk wil maken of zelf op de begane grond wil wonen. Bij die werkzaamheden speelt duurzaamheid een rol. Duurzaamheid is inmiddels een veelomvattend en boven vaag begrip geworden. Het staat voor besparing van energieverbruik, het betekent dat iets lang kan worden gebruikt, weinig milieubelastend is vervaardigd, voor veel mensen heeft het iets met “eco” te maken en sommigen weten ook al wat ‘cradle to cradle’ betekent.

Maar waar draait het eigenlijk om? Volgens mij is dat Hoe voorkomen wij uitputting van grondstoffen en energie ondanks dat er steeds meer mensen bijkomen? De vraag om grondstoffen en energie wordt met de groei van de wereldbevolking steeds groter. Deze vraag gaat – als we zo doorgaan – voorbij aan wat onze planeet kan leveren. Hoe kunnen we dat volhouden zodat ook volgende generaties een acceptabel bestaan kunnen hebben?

Marquart Architecten is opgericht door Hans Marquart, die inZuid-Afrika is geboren en getogen. In Zuid-Afrika wordt het woord “volhoudbaar” gebruikt in plaats van ‘duurzaam’. Deze term geeft aan dat het ook om mensen gaat. Mensen die het in een samenleving kunnen volhouden. En daaraan kunnen we allemaal een steentje bijdragen.

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Trias Energetica. Als eerste wordt de energievraag beperkt, bijvoorbeeld door een compacte bouwvorm, door isoleren (van daken, gevels en vloeren) en het gebruik van energiezuinige verlichting. Een innovatieve maatregel is het gebruik van een circulatiedouche die ook nog eens drinkwater bespaart. Vervolgens worden zo verantwoord mogelijke energiebronnen gebruikt: zonnepanelen, zonneboiler, biomassa, warmtepomp. Tot slot, worden fossiele brandstoffen – indien nodig – ze efficiënt mogelijk gebruikt.

De belangrijkste eerste actie volgens de Trias Energetica is dus isoleren. Dat is een bouwkundige maatregel die zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw geldt. Hierbij is de keuze voor materialen heel belangrijk. Er bestaan geen “duurzame” bouwmaterialen. Er kan slechts sprake zijn van duurzaam gebruik van iets. Bijvoorbeeld houtgebruik is slechts vol te houden als er niet meer wordt gebruikt dan dat er aangroeit. Het ‘cradle to cradle’ principe (materialen weer als grondstof gebruiken) of eenvoudigweg recyclen kan hier een bijdrage aan leveren. Wist u overigens dat op grond van Europese wetgeving zonnepanelen na hun gebruik gerecycled moeten worden?

De verbinding tussen de bouwkundige (kunnen) en juridische (mogen en moeten) mogelijkheden en de manier waarop je dat in je leven, werk en omgeving inpast, is het werkterrein van Marquart Architecten. Wij zijn u graag van dienst.

Sabine Brouwer, Marquart Architecten