Meer dan 130.000!! hits vogweb.nl

Ondernemersvereniging VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg) is met 322 plaatselijke ondernemers als lid één van de grootste plaatselijke ondernemersvereniging in Nederland met de website vogweb.nl als centraal communicatiepunt. Nadat het bezoek aan deze website eerder dit jaar al de 70.000 hits per maand had bereikt is het aantal hits in de maand oktober reeds doorgestegen naar meer dan 120.000 hits en zal een aantal van meer dan 130.000 hits behaald gaan worden.

Ondernemersvereniging VOG behartigt oa de belangen van de aangesloten ondernemers en stimuleert de economische bedrijvigheid. Dit kan echter alleen wanneer zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de informatie welke van belang is voor een optimaal ondernemersklimaat binnen de gemeente Geertruidenberg. Een situatie waar vervolgens de hele gemeente en haar inwoners van kunnen profiteren. Noodzakelijke informatie/nieuws bleek echter vaak niet beschikbaar, onvolledig en/of beïnvloed door degenen welke de informatie verstrekten. Middels het verstrekken van zoveel mogelijk actueel nieuws, informatie en opinies probeert ondernemersvereniging VOG hierin verandering te brengen.

Vrijwel dagelijks worden nieuwsberichten op de website doorgeplaatst vanuit de regionale media en vanaf de gemeente. Opinies worden beschreven en activiteiten worden bekend gemaakt. Goede en transparante communicatie wordt hierbij als doel nagestreefd en gezien als een belangrijke basis om tot de gewenste optimale samenwerking te komen.

Uit het stijgend aantal hits op de website vogweb.nl valt op te maken dat een toenemend aantal mensen kennis neemt van de informatie welke via deze website beschikbaar wordt gesteld. Dit heeft natuurlijk een nadeel aangezien het hierdoor bijvoorbeeld niet meer mogelijk is om zaken in gang te zetten door alleen die informatie door te spelen die van belang wordt geacht om het proces op gewenste wijze te beïnvloeden. Gedachtegang binnen ondernemersvereniging VOG is echter dat we elkaar bij voorkeur met open vizier trachten aan te vullen. Dit is beter dan dat we elkaar met oogkleppen op bestrijden. Ondernemersvereniging VOG zal minimaal voorzetten wat afgelopen jaar in gang is gezet en hiervoor alle beschikbare middelen inzetten + de website steeds blijven voorzien van de actualiteit.