Meer duurzame energie opwekken en gebruiken

Gemeentelijke enquête met betrekking tot onder andere de omgevingsvisie, duurzaamheid, uitvoering duurzaamheidsprojecten e.d.

Duurzaamheid is van alle generaties

Gemeente Geertruidenberg vindt het belangrijk dat we met elkaar, meer duurzame energie opwekken en gebruiken. Samen met inwoners en bedrijven willen we hiermee verder aan de slag. Om hier een goede invulling aan te (kunnen) geven hebben wij onlangs een enquête online gezet om input hiervoor op te halen. Deze input kunnen wij weer gebruiken bij het opstellen van plannen (zoals de omgevingsvisie, uitvoering duurzaamheidsprojecten e.d.). Omdat de bedrijven hierin ook een belangrijke partij zijn zou het mooi zijn als deze enquête ook breed gedeeld wordt.

https://geertruidenberg.ikpraatmee.nl/nieuwsbericht/12/uw-mening-over-duurzame-energie

Met vriendelijke groet,

M. (Marieke) Elsevier – van Olst
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling