Meer starters, minder faillissementen januari

In januari zijn er meer starters bijgekomen dan in dezelfde maand in 2014. Het aantal faillissementen liet een tegenovergestelde ontwikkeling zien. Daarmee zet de trend van economisch herstel door, concludeert de Kamer van Koophandel uit haar maandelijks overzicht van startende en stoppende bedrijven.

Het aantal faillissementen daalde van 692 in januari 2014 naar 513 in januari 2015. Opvallend is dat in de detailhandel nog wel sprake is van een stijging van het aantal faillietverklaringen, van 112 naar 148.

In januari steeg vooral het aantal zzp’ers in de zorg flink (80 procent). Andere opvallende sectoren waar het aantal starters steeg in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar waren de sector Cultuur, sport en recreatie (29 procent) en de sector Land- en tuinbouw. Dat was voor zowel zzp’ers (39 procent) als het mkb (33 procent) het geval.