Meer vraag naar steun gemeente

Zelfstandigen doen steeds vaker een beroep op de gemeente voor financiële bijstand. Dat blijkt uit onderzoek naar ondersteuning van zzp’ers door gemeenten, door de Raad voor Werk en Inkomen.

Tussen 2007 en 2009 is het gebruik van het zogeheten besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) met 32% toegenomen, meldt de denktank van werkgevers, vakbonden en gemeenten in een donderdag verschenen rapport. Onder meer startende zelfstandigen en gevestigde ondernemers met tijdelijke financiële problemen kunnen een beroep doen op het Bbz, en in aanmerking voor een toeslag.
Uit het onderzoek blijkt verder dat gemeenten merken dat zelfstandigen in veel gevallen nog laat, of zelfs te laat aankloppen voor hulp.

De Bbz betreft het besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit is 2004 opgesteld met als doel het verschaffen van financiële steun aan mensen in de bijstand, die zelfstandig ondernemer willen worden. Er kan een renteloze lening worden verstrekt van maximaal € 2534,00 en deze wordt alleen rentedragend wanneer de betrokkene daadwerkelijk zijn bedrijf start. Wanneer zijn bedrijf echter niet levensvatbaar wordt, wordt dit bedrag omgezet in een schenking. Ook bestaat er nog de mogelijkheid tot het aanvragen van een rentedragend krediet en kan er aanspraak worden gemaakt op een uitkering inzake levensonderhoud. De gemeente (sociale dienst) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bbz., maar schakelt vaak een onafhankelijke advies- en begeleidingsorganisatie in. Cliënten zijn tijdens dit traject vrijgesteld van hun sollicitatieplicht en hoeven niet langer ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf.