Mega-verlies WSG van 64 miljoen

De Woning Stichting WSG heeft in 2011 een verlies geleden van 64,3 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van WSG. Men meldt dat medio juli 2012 een liquiditeitstekort wordt voorzien maar vooralsnog de continuïteit is geborgd.

Was het eigen vermogen in 2010 nog ruim 2 miljoen euro, in 2011 is dat geslonken naar een negatief saldo van 62 miljoen euro. Ook het bedrijfsresultaat is in de min: het negatief saldo is 8,4 miljoen euro. Dit wordt mede veroorzaakt door een afwaardering van 35,8 miljoen euro van grondposities en projecten. Vanwege een stelselwijziging is de jaarrekening 2010 gecorrigeerd.

WSG meldt tevens dat vooralsnog de continuïteit ook bij tegenvallende resultaten in 2012 is geborgd. Het CFV heeft een buffer gemaakt van 25 miljoen euro voor tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor de lange termijn is door WSG een saneringsplan opgesteld. Over de inhoud is WSG in overleg met het Centraal Fonds Volkshuisvesting dat begin september 2012 over het saneringsplan een besluit neemt. Het besluit kan leiden tot een saneringsbijdrage.

In het jaarverslag staat oa ook vermeld een lid van de Raad van Comimissarissen een vergoeding van €7000,- jaarlijks ontvangt en de voorzitter van de RvC €10.000,-. De directeur-bestuurder ai kreeg een beloning over de periode april 2011 t/m december 2011 van €542.890,- (incl btw en autokostenvergoeding).