Met inzet Biomassa sneller overschakelen op duurzame energie

Tijdens de uitzending van Zembla op 22 maart  werden  de voor- en tegenstanders over het gebruik van Biomassa in beeld gebracht. Graag zet RWE de volgende feiten over biomassa op een rij.

  • Het vervangen van kolen door biomassa is een goede ontwikkeling om sneller tot CO₂reductie en meer duurzame energie (Elektriciteit en Warmte) te komen. Duurzame energie uit biomassa is regelbaar en ook beschikbaar als zon en wind  er niet zijn. In onze centrales zullen wij uitsluitend  biomassa inzetten uit reststromen uit productiehout en snoei- en dunningshout uit bossen zoals die zijn overeengekomen in de duurzaamheid vereisten.
  • De duurzaamheid vereisten zijn gegarandeerd en vastgelegd in een convenant met de natuur- en milieuorganisaties in Nederland. De Nederlandse duurzaamheidscriteria behoren tot de strengste in de wereld. www.rijksoverheid.nl
  • CO₂compensatie door aanplant van nieuwe bomen, beter bosmanagement, is  één  van de kernpunten van de wereldwijde aanpak van de CO₂ uitstoot
  • Scherp monitoren van de herkomst en de kwaliteit van de biomassa is een absolute voorwaarde voor succes. RWE ondersteunt de kritische benadering van dit vraagstuk omdat dit de basis vormt om op verantwoorde wijze biomassa in te zetten als brandstof.
  • Duurzame energie uit biomassa is cruciaal voor het behalen van de maatschappelijke doelen voor CO₂ reductie en meer duurzame energie. Meer dan de helft van het onder SDE+ 2016 toegekende volume duurzame energie is afkomstig uit biomassa
  • Alle vormen van duurzame energie zijn duurder dan fossiele brandstoffen. Dit geldt voor wind, zon en ook voor biomassa. Duurzame energie uit biomassa is wel relatief goedkoop ten opzichte van energie uit wind of zon.
  • Ook in Nederland willen we naar een meer duurzame energievoorziening en daarom stelt de overheid subsidie ter beschikking voor biomassa om deze omslag mogelijk te maken.
  • In 2050 verwachten we dat 1/3 van de duurzame energie opgewekt wordt  door het stoken van biomassa  (scenario IPCC )

Heeft u vragen/ opmerkingen naar aanleiding van de uitzending? Dan horen we dit graag.

Annelies Houtzagers
Mediarelaties RWE Generation NL
T+31 (0) 88 8538112
E-mail aan Annelies Houtzagers