Milieustraat: bezwaren gehandhaafd

Toen juni 2006 de mogelijke vestiging van de milieustraat aan de Forellenweg bekend werd zijn vanuit ondernemersvereniging VOG richting de gemeente direct de bezwaren geuit op verkeersveiligheids-, infrastructureel en beveiligingsgebied. Nadat steeds een opzet werd beloofd waarin op de geuite bezwaren ingegaan zou worden volgde deze nota pas half februari 2007. Hierin werd echter op geen enkele wijze ingegaan op de geuite bezwaren welke oa zijn:


  • Industrieterrein Dombosch beschikt niet over een adequate infrastructuur. Fiets-, voetpaden en belijning ontbreken en er is sprake van onveilige kruisingen. Dit ondanks dat er dagelijks meer dan 5.000 mensen werken.

  • De ruimte die nu als milieustraat in gebruik is is circa 20% groter dan de beoogde locatie, op welke locatie ook reeds (andere) werkzaamheden plaatsvinden. De gemeente zal verder circa 10% gaan groeien gelet op de huidige nieuwbouwprojecten (‘bouwen binnen strakke contouren’).

  • Bij beoogde locatie is alleen opstellen mogelijk op de openbare weg waardoor de verkeersdoorstroming belemmerd kan worden.

  • Uitgangspunt gemeente is dat er geen bezoekersintensieve bedrijven op het industrieterrein gevestigd worden (ook in nieuw te realiseren bestemmingsplan) omdat het bedrijventerrein in eerste instantie bedoeld is als productiemilieu. Een grote toestroom van consumenten zou nadelige effecten hebben op het productiemilieu en de verkeersveiligheid. Deze milieustraat valt echter wel in deze (niet gewenste) categorie.

  • Uitgangspunt nieuw te realiseren bestemmingsplan is dat oa bebouwingspercentage perceel dusdanig is dat voldoende ruimte overblijft voor onder meer parkeren/manoeuvreren op eigen erf. Twijfelachtig is of dat op beoogde locatie mogelijk is.

  • Ook dienen bij inrichting bedrijfskavel normen (parkeercijfers) gehanteerd te worden om te komen tot parkeren op eigen erf.

  • Industrieterrein Dombosch is voorzien van camerabeveiliging, een video-meldkamer on-site inclusief een surveillant aldaar. Bij een groot aantal bezoekers van de milieustraat op zaterdag zal deze beveiliging nog beperkt preventief te werk kunnen gaan en behoren verhoogde criminaliteitscijfers tot de verwachting.

Ondanks de wens vanuit de ondernemers om tot een oplossing voor deze materie te komen (vestiging op andere lokaties op bedrijventerrein is hierbij zeker een optie!) verloopt de medewerking vanuit de gemeente tot op dit moment moeizaam. In een poging tot een oplossing te komen zijn er vanuit de ondernemers nu tevens contacten gelegd met van Gansewinkel en de provincie (welke laatste verantwoordelijk is voor de vergunningverlening). Het bestuur van de VOG hoopt dat er een constructieve oplossing aangedragen wordt omdat anders de situatie kan ontstaan dat enkele ondernemers bezwaar zullen gaan aantekenen tegen de vergunningverlening van betreffende ondernemer/milieustraat. Een situatie die voorkomen dient te worden doch waaraan de werkwijze van de gemeente tot nu helaas niet echt bijdraagt.