Minder bedrijventerrein Midden-Brabant

Midden-Brabant moet 150 tot 300 hectare grond voor bedrijventerreinen lozen. Gemeenten in de regio hopen het onderling en met de provincie eens te worden welke plannen in de ijskast gaan.

‘Een fikse klus’;, stelt de Tilburgse wethouder van Ruimtelijke Ordening Joost Möller (VVD). ‘We zitten nu midden in het proces. Voor het eind van het jaar moet het zijn afgerond.’ In de regio Midden-Brabant is 450 hectare aan bedrijventerreinen in ontwikkeling. Daartoe behoren onder meer Vossenberg West 2 in Tilburg, Wijkevoort in Tilburg (tegen Gilze aan) en Haven 8 in Waalwijk.

‘Iedereen vindt die 450 hectare te veel voor de behoefte in de komende tien jaar’, hield Möller de Tilburgse gemeenteraad voor. ‘De meningen verschillen alleen over de vraag hoeveel per jaar er wél nodig is. Dat varieert van 15 tot 30 hectare. We zullen dus tussen de 150 en 300 hectare moeten laten afvallen en de rest gefaseerd op de markt brengen.’ Het overleg verloopt onder regie van de provincie. Die kondigde eind vorig jaar aan meer grip te zullen nemen op een passende spreiding van nieuwe bedrijventerreinen.

In het voorjaar liet het provinciebestuur aan Tilburg al weten dat het het omstreden Wijkevoort (80 hectare) op de korte termijn niet nodig vindt.