Mini-winkels in kern G’berg

De gemeente is momenteel met vele bestemmingsplannen bezig en 1 daarvan is het bestemmingsplan Geertruidenberg Kom. Dit bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage en we werden door ondernemers opmerkzaam gemaakt op de kleinschaligheid voor horeca en detailhandel die hierin beschreven staat: De bedrijfsvloeroppervlakte van een detailhandels- of horecabedrijf mag niet meer bedragen dan 80m2 per bedrijf, met dien verstande dat indien de bestaande bedrijfsvloeroppervlakte van een bestaand bedrijf meer bedraagt, deze oppervlakte als het maximaal toegestane bedrijfsvloeroppervlakte geldt.Ondernemersvereniging VOG telt op dit moment 369 leden en komt op voor de belangen van alle ondernemers binnen de gemeente. Ondanks dat echter bijna 60% van de werkgelegenheid zich op de bedrijventerreinen bevindt menen wij dat we ook veel aandacht moeten geven aan het ondernemen en de voorzieningen in de kernen. Hier zien we een duidelijke achterstand ten opzichte van het ‘waterhoofd’ aan bedrijvigheid waarover deze gemeente beschikt. Over het centrum van R’veer is al een fikse dialoog gaande en middels de ter inzagelegging van het bestemmingsplan G’berg kom is dit gebied nu ook actueel.

80m2 voor een detailhandel- of horeca bedrijf. Is dit realistisch? In ieder geval wordt ieder reeds gevestigd bedrijf de mogelijkheid tot uitbreiding ontnomen. We hebben helaas niet inzichtelijk wat nu de gemiddelde hoofdmassa is op de Bergse markt. Alternatief zou wellicht zijn om geen oppervlaktebeperking in het bestemmingsplan mee te nemen. Men kan bijvoorbeeld vermelden dat alleen de begane grond gebruikt mag worden voor detailhandel waarmee de aanwezige bouw dan vanzelf de beperkingen oplegt. Door een dergelijk klein aantal m2 op te nemen lijkt er namelijk vooral sprake van een beperking en is onduidelijk in hoeverre dit de levendigheid en de bedrijvigheid op de Markt stimuleert.