Minimaal onderhoud lokale wegen

Een voorstel van Quirijnen, samen met de VVD, om meer geld vrij te maken binnen de begroting voor de wegen, kreeg te weinig steun binnen de raad. “Te simpel”, vond wethouder Kevin van Oort Quirijnens amendement. “Wij hebben geen 164.000 euro gevonden in onze begroting.”

Tommie Mertens (GroenLinks/ D66) hield eerder nog een vurig betoog om Van Oort te dwingen te zoeken naar financiële middelen. Donderdag kwam hij terug op zijn woorden. “Ik ben op zoek gegaan naar geld, maar er zit weinig geld in de laatjes van de ambtenaren.”

Daarop besloot de raad unaniem akkoord te gaan met de soberste variant, waarin alleen het hoogst noodzakelijke aan onderhoud wordt gepleegd.