MKB: 2009 en 2012 zwakste jaren

Terugkijkend op de afgelopen jaren valt te constateren dat, in termen van afzet, 2009 het zwakste jaar in de periode van economische malaise was voor het MKB. De afzet van het particuliere bedrijfsleven (inclusief de verhuur en exploitatie van onroerend goed) dipte in 2009 en ook nog eens in 2012.

Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant zijn in 2014 samen goed voor bijna 60% van de afzet in de beschouwde sectoren. Zuid-Holland alleen neemt al bijna een kwart voor zijn rekening. Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland dragen elk voor 3% of minder aan de totale afzet bij.

Nationaal gezien heeft het MKB een aandeel van 66,7% in de totale afzet van de in beschouwing genomen sectoren. Per provincie doen zich op dit punt grote verschillen voor. Zo bedraagt het MKB-aandeel (bedrijven tot 250 werkzame personen) in de afzet in Flevoland 86% en in Zeeland slechts 48%. Als mogelijke belangrijke verklaring voor deze verschillen dringt zich de mate waarin sectoren in de provincies vertegenwoordigd zijn op.

Voor het volledige artikel + rapport zie ondernemerschap.nl.