MKB botst met banken

Een onderzoek naar de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf heeft tot een botsing geleid tussen banken en de belangenclub voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland.

De ondernemers zijn boos over de publicatie van een deel van de onderzoeksresultaten door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afgelopen zondag. Daarin staat dat de kredietverlening is blijven stijgen tijdens de crisis. In het bericht staat echter niet dat nieuwe kredietaanvragen sinds de crisis veel minder kans maken, wat uit hetzelfde onderzoek naar voren is gekomen.

‘Wat de NVB meldt, is maar een héél klein deel van het onderzoek’, zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. ‘Dit stelt ons echt zwaar teleur. Dat de vertegenwoordiger van alle banken het nodig vindt om de zorgen die wij hebben, af te doen met een nogal arrogant getoonzet bericht dat er niets aan de hand is.’ Hij stelt dat bancaire kredietverlening van vitaal belang is voor de economische groei.

Het midden- en kleinbedrijf klaagt sinds de crisis over de steeds strengere eisen die banken stellen aan zakelijk krediet, vooral bij leningen met een omvang tot euro 250.000. De banken ontkennen dat. Daarom hebben NVB, MKB- Nederland en twee ministeries een Taskforce Kredietverlening opgezet om de kwestie uit te zoeken en aanbevelingen te doen. Over twee weken volgt de presentatie van het onderzoek. Volgens Visser zal dan blijken dat er momenteel 35% minder nieuwe zakelijke kredieten tot een euro250.000 worden verleend, dan vlak voor de crisis in zomer van 2008. ‘Voor een deel omdat er minder aanvragen zijn, maar voor een groter deel omdat banken meer verzoeken afwijzen’, aldus Visser.

Bankenvereniging NVB wijst juist op de totale som aan uitstaande kleinere zakelijke kredieten. Die is sinds medio 2008 met 3,3% gestegen. ‘De uitstaande kredieten aan het mkb zijn door blijven stijgen, wat opvallend te noemen is in een periode van economische crisis en krimp’, aldus de NVB. Visser zegt in reactie dat de totale uitstaande kredietsom niet zozeer stijgt vanwege nieuwe kredieten als wel omdat krediet meestal voor enkele jaren wordt verstrekt. De jaren voor de kredietcrisis waren topjaren en bedrijven nemen nu krediet op dat eerder was toegezegd.

De NVB beaamt dat ‘het aantal nieuwe kredieten inderdaad minder is dan in het recordjaar 2008’. Hij noemt het huidige niveau ‘genormaliseerd’. Ook Aleid van der Zwan, adviseur kredietverlening binnen de NVB, wijst op het uitzonderlijke karakter van referentiejaar 2008. ‘De kredietgroei is nu weliswaar een stuk lager dan destijds, maar er wordt nog steeds voor substantiële bedragen krediet verleend.’