MKB vertrouwt op onderbuikgevoel

Het merendeel van de MKB-ondernemingen in Nederland vertrouwt ook in economisch zware tijden op de ervaring en het onderbuikgevoel van het hogere management. Dat blijkt uit periodiek onderzoek van BDO, uitgevoerd door de adviseurs van BDO Interim & Detachering en BDO Personeel & Organisatie. Opvallend is dat veel MKB-organisaties denken ‘in control’ te zijn. Onderzoek wijst echter uit dat een groot deel van de bestuurders in het MKB beperkt zicht heeft op de feitelijke criteria en gegevens die van belang zijn voor de continuïteit van de onderneming. Een kwart van de bedrijven reageert te laat op signalen en is om die reden direct genoodzaakt in te grijpen in het personele bestand. Hierdoor kan belangrijke kennis wegvloeien, die noodzakelijk is bij de wederopbouw van het bedrijf.

De marktverkenning laat zien dat 89% van de MKB-organisaties in Nederland aangeeft zich voldoende te hebben voorbereid op barre economische tijden. Zij geven daarbij aan te beschikken over voldoende stuurinformatie om de organisatie tijdig en juist bij te sturen. De marktverkenning brengt bij een nadere analyse echter aan het licht dat deze criteria in 55% van de gevallen gebaseerd is op ervaring en onderbuikgevoel van het hoger management. ‘Er zijn bedrijven van respectabele omvang die serieus aangeven de financiële conditie van de onderneming te meten aan de hand van het saldo dat de bankrekening aangeeft’, aldus Saskia Koster, adviseur van BDO Interim & Detachering.

Een kwart van de ondervraagde MKB-organisaties geeft aan in de laatste twee jaar te hebben moeten ingrijpen in de organisatie. Door het ontbreken van de juiste stuurinformatie en het missen van markt- of organisatorische signalen, hebben deze interventies in 93% van de gevallen geleid tot het afvloeien van medewerkers. Organisaties geven aan dat dit vaak gepaard gaat met het wegvloeien van kennis die men had willen behouden voor de opbouw van de organisatie in betere tijden.

Van het ondervraagde hogere management geeft 85% aan te veronderstellen dat de continuïteit en flexibiliteit van de organisatie goed gewaarborgd is in procedures, structuren en kwaliteitssystemen. ‘Maar slechts een handvol bedrijven is bezig met het gericht aantrekken en inzetten van de juiste kwaliteiten van mensen. Procedures zijn belangrijk, maar ze hebben geen enkel effect als de mensen er niet mee kunnen of willen werken’, licht Erik Schijvens, partner van BDO P&O, toe. Van de MKB-organisaties die groeicijfers laten zien, ondanks de huidige economische tijden, geeft 78% aan de nadruk te leggen op tijdige en juiste stuurinformatie, gecombineerd met het continu koppelen van de juiste talenten van mensen aan de veranderende organisatie.