MVM Betonstaal doorgestart

Nadat we vorige week berichten over een onopgemerkt faillissement van MVM Betonstaal kwam BNdeStem met dezelfde berichtgeving. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat er sprake is van een doorstart per 2 maart.

Uit het faillissementsverslag van Wijn & Stael Advocaten blijkt een verlies (Betonstaal) van €3.363.200 na belastingen en is het faillissement veroorzaakt door de steeds verder afnemende omzet en kleiner wordende marges, terwijl de vennootschappen onvoldoende in staat waren om hun kosten te verlagen. Debiteurenpositie €1.444.660 waarvan €263.000 waarschijnlijk oninbaar. Deutsche Bank heeft een vordering ingediend van €1.877.462. Een doorstart heeft plaatsgevonden tegen een koopprijs van €667.000,-

Het eerste faillissementsverslag is in te lezen via volgende link.