Nachtregister verplicht voor hotels en jachthavens

Voor gasten betekent dit dat zij een identiteitsbewijs of reisdocument moeten kunnen overleggen.

Wie overnacht in een hotel of bed-and-breakfast in de gemeente Geertruidenberg, wordt voortaan geregistreerd. Bedrijven moeten daarvoor verplicht een nachtregister bijhouden.

De gemeenteraad besprak donderdagavond de Algemene Plaatselijke Verordening, een document aan regels. Daarin werd ook het digitale nachtregister besproken. Redenen om dit verplicht te stellen, zijn ontwikkelingen op Fort Oranje (Rijsbergen) en jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk. Mede vanwege de criminaliteit werd Fort Oranje afgelopen jaar door de gemeente Zundert ontruimd. Ook bij Hermenzeil greep de overheid in vanwege criminaliteit.

Opsporing
Een nachtregister helpt bij opsporing en is een middel om illegale bewoning tegen te gaan. Zonder registratie van bezoekers of overnachtingen zouden criminelen anoniem hun gang kunnen gaan. Een ander voordeel is dat bij een eventuele brand snel zichtbaar is wie in een pand verblijven. Patrick Kok (VVD) vraagt zich af of behalve de naam van personen nog meer gegevens geregistreerd kunnen worden. “Is het niet verstandiger om alle naam-, adres- en woongegevens te registreren?” Dit wordt nog door de gemeente bekeken.

Digitale administratie
Meerdere gemeenten in Nederland maken gebruik van een digitaal nachtregister. Zoals Amsterdam, Halderberge, Margraten en Simpelveld. Vaak gaat het ook om zicht te hebben op het aantal arbeidsmigranten. “De gemeente kan deze registratieverplichting controleren door de digitale administratie te checken met de aanwezige personen op dat moment”, verklaart de woordvoerder.

Jachthaven
Met nadruk stelt Geertruidenberg dat een nachtregister ook geldt voor recreatieve jachthavens. “Uit onderzoek blijkt dat jachthavens gelegenheid bieden voor criminaliteit en ondermijning.” De gemeente kende de afgelopen jaren met Hermenzeil een ‘zorgenkindje’. Het watersportcentrum zou volgens de politie een ontmoetingsplaats zijn voor criminelen. Ook verbleven er tientallen arbeidsmigranten. Dat jachthavens gevoelig zijn voor criminaliteit heeft mede te maken met het beperkte toezicht, de infrastructuur met horeca en opslag en de grote waarde van de boten. Verder wordt gewezen op de teruglopende inkomsten voor haveneigenaren. “Hierdoor neemt de verleiding toe om bepaalde zaken toe te laten.”

Bron: BN De Stem