Nederlandse economie krijgt eindelijk vaart

Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) zit de Nederlandse economie behoorlijk in de lift. Wel merkt DNB op dat niet alle indicatoren even gunstig zijn.

De Nederlandsche Bank meldt in haar dinsdag verschenen kwartaalbericht dat de economische groei in de laatste drie maanden van 2005 met 1 procent meer is gestegen dan de voorgaande kwartalen. Herstel arbeidsmarkt
Positieve berichten heeft DNB vooral op het gebied van het herstel van de arbeidsmarkt. Van de ondernemers verwacht 9 procent de komende maanden meer personeel aan te trekken. Het aantal vacatures en de vraag naar uitzendwerk, een belangrijke indicator wat betreft de banengroei, stijgen al langer. Verder zijn de buitenlandse handel, de stijging van het consumentenvertrouwen en kredietverlening aan diezelfde consumenten, goed te noemen.

Daling beschikbare inkomen
Daar tegenover staat een afname van het aantal investeringen. Vooral investeringen in bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouw nemen af. Ook de consumentenbestedingen dalen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het beschikbare inkomen van de Nederlandse huishoudens vanaf 2002 tot en met heden is gedaald.