Nieuw saneringsplan voor WSG

Er komt een aangepast saneringsplan voor WSG. Het scenario om al het bezit van de noodlijdende Woningstichting Geertruidenberg op korte termijn te verkopen en de corporatie op te heffen is van de baan.

‘Als je in deze economisch slechte tijd je bezit onder druk moet verkopen, leidt dat tot grote verliezen’, stelt WSG-directeur Liesbeth van Beek. ‘Bovendien zou als gevolg van die verliezen een hogere saneringsbijdrage aan WSG moeten worden verleend. Dat geld wordt weer afgewenteld op de sector, die toch al onder druk staat.’

Samen met toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) presenteert WSG half juli een nieuw saneringsplan. Op de inhoud van het nieuwe saneringsplan wil Van Beek nog niet ingaan. Evenmin op de optie dat WSG alsnog blijft voortbestaan.