Nieuw stadhuis niet definitief geschrapt

Het college van B en W van Geertruidenberg wil de bouw van een nieuw gemeentehuis in het centrum van Raamsdonksveer opnieuw onder de aandacht brengen van de raad. De raad gaf een maand geleden nog aan dit voorstel overbodig te vinden.

„Hoe kunnen wij aan de inwoners van de gemeente verkopen dat er heel veel niet kan omdat er geen geld is, maar vervolgens wel een splinternieuw gemeentehuis laten bouwen“, zei PvdA-fractievoorzitter Mirjam de Groot op 11 september tijdens de presentatie van adviesbureau Croonen. Croonen liet daar zien wat er eventueel mogelijk is in het Veerse centrum.

Tijdens de avond van 11 september waren de raadsleden het er niet alleen over eens dat een nieuw raadhuis overbodig is, maar ook dat de aanpak van de Keizersdijk prioriteit heeft. Nu ligt er een nieuw voorstel van burgemeester en wethouders met daarin ‘de visie op het Veerse centrum op hoofdlijnen’. Onder het kopje ‘huisvesting gemeentelijke organisatie’ staat: ‘Voorop gesteld dat ten aanzien van dit onderdeel de meningen sterk zijn verdeeld, hebben wij gemeend deze ontwikkeling te moeten blijven benoemen.’ Wethouder van Ruimtelijke Ordening Ad van Onzenoort licht toe: „We hebben een analyse gemaakt van alles wat is besproken over het centrum van Raamsdonksveer. In dit stadium moet je alle elementen meenemen: winkels, looproutes en dus ook het gemeentehuis. Dat is nu eenmaal onderdeel van het centrum. Wat er uiteindelijk precies mee gebeurt, daar beslist de raad over.“ De centrumvisie wordt maandag besproken door de commissie Grondgebiedzaken.