Nieuw uitstel dreigt voor Wabo

De gemeente Geertruidenberg heeft ondernemers een schrijven gestuurd waarin men uitnodigt om een bijeenkomst Wabo 27 mei bij te wonen. De ‘Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht’ die tot doel heeft om alle vergunningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving (van bouwvergunning tot milieuvergunning) via één loket te regelen. Er zou dan sprake zijn van één vergunning: de omgevingsvergunning. Met als voordeel: lastenreductie en tijdwinst.De Wabo, de wet die de omgevingsvergunning moet invoeren, is opnieuw in het parlement gestrand. Nu is de langverwachte wet gestuit op bezwaren in de Eerste Kamer.


Door de val van het kabinet dreigt de omgevingsvergunning daarmee op de lange baan geschoven te worden. Het is overigens niet uitgesloten dat de Eerste Kamer alsnog genoegen neemt met een nadere uitleg van de betrokken ministers en de wet in een later stadium toch goedkeurt.

VNO-NCW en MKB-Nederland blijven er voor pleiten de Wabo hoe dan ook per 1 juli dit jaar in te voeren. Daarmee zou de omgevingsvergunning – die 25 andere vergunningen vervangt – eindelijk een feit zijn waarmee een al jaren door het bedrijfsleven bepleite belangrijke administratieve lastenverlichting gerealiseerd wordt.