Nieuwbouw Dongemond College

De schoolleiding van Dongemond College wil nieuwbouw realiseren aan bestaande gebouwen van vmbo, havo en vwo.

Gehorig, tochtig, slecht geïsoleerd en bouwkundig achterhaald. “De planten groeiden er naar binnen.” Het brugklasgebouw van het Dongemond college heeft een waslijst aan gebreken. Tijd voor nieuwbouw, dacht de schoolleiding al enkele jaren geleden. Die wens lijkt uit te komen.

De gemeente Geertruidenberg heeft in de kadernota voor 2016 2,2 miljoen euro gereserveerd voor nieuwbouw bij de middelbare school in Raamsdonksveer. De leiding van het Dongemond College is bereid zo’n 900.000 euro bij te dragen. Op de binnenplaats, waar nu noodlokalen staan, komt aanbouw bij het havo/vwo-gebouw. Ook bij het vmbo komt, richting sporthal, extra ruimte. Het gaat in totaal om een oppervlak van 2.000 vierkante meter.