Nieuwe bedrijventerreinen in G’berg?

In het rapport ‘Sociaal economisch profiel Gemeente Geertruidenberg Oktober 2006’ staat dat de gemeente Geertruidenberg een aantal plannen heeft voor nieuwe bedrijventerreinen: Pontonnier Zuid (33 hectare), Zuidkant Raamsdonksveer (41 hectare) en Gasthuiswaard (60 hectare). Het bestuur van ondernemersvereniging VOG zet vraagtekens bij deze plannen.

Het SES West-Brabant (regionaal advies van en voor gemeenten) en de Kamer van Koophandel West-Brabant hebben dit rapport samengesteld en het rapport bevat allerlei feiten en cijfers. Het profiel zou belangrijke bouwstenen moeten bijdragen voor het sociaal-economisch beleid en wordt gezien als een communicatiemiddel richting bedrijfsleven en gemeente. Genoemde plannen voor nieuwe bedrijventerreinen komen echter niet overeen met de werkelijkheid en scheppen een verkeerd beeld. Het bestuur van ondernemersvereniging VOG heeft navraag gedaan bij het college en deze erkende dit. Onduidelijk is echter wie vanuit de gemeente deze info heeft verstrekt….

Men zou voornemens zijn in 2008 over te gaan tot uitgifte van het bedrijventerrein Gasthuiswaard (in recente voorontwerp voor dit bedrijventerrein gaat men er echter vanuit dat hier de komende 10 jaar niks gebeurt?). Voor Pontonnier Zuid en Zuidkant Raamsdonksveer zou de uitgifte van bedrijventerrein na 2010 kunnen starten.
Ook blijkt uit betreffende rapport dat 67,6% van de bedrijventerreinen verouderd is. De gemeente zou echter voornemens zijn om binnen 3 jaar aan het grootste deel van de verouderde bedrijventerreinen iets te gaan doen en met de revitalisering van Dombosch zou men reeds begonnen zijn??

Dit rapport is mede aan de hand van door de gemeente verstrekte gegevens samengesteld en verstrekt een foutief beeld. Het bestuur van ondernemersvereniging VOG heeft het verzoek neergelegd bij het college om per direct tot rectificatie over te gaan. Aan de hand van dit rapport kunnen partijen immers concluderen dat deze gemeente actief is op genoemd gebied. De werkelijkheid is echter anders en oa om deze reden heeft ondernemersvereniging VOG bestaansrecht……..