Nieuwe beleidsnota economie

Het intensiveren van de banden tussen scholen en bedrijfsleven, het versterken van de functie van bestaande bedrijventerreinen en Geertruidenberg aantrekkelijk houden als winkel- en werkgelegenheidsgemeente. Dat zijn de speerpunten in de nieuwe beleidsnota Economische Zaken van de gemeente Geertruidenberg, die een schuin oog op omliggende regio’s houdt.

Wethouder Louise Laurijssen (Economische Zaken): “Kern van de zaak is dat we moeten zorgen dat het economisch klimaat in onze gemeente goed blijft.” Na jaren wachten door een beperkte ambtelijke capaciteit is de nota er nu eindelijk. Onder een moeilijk gesternte, gezien de huidige economische malaise, beaamt de wethouder. Daardoor is een aantal doelstellingen vooral consoliderend van aard. “Zo zijn wij een echte werkgelegenheidsgemeente. Er werken hier meer mensen dan onze beroepsbevolking groot is. Dat willen we graag zo houden. Maar op andere punten willen we echt vooruit. We willen meer halen uit onze toeristische mogelijkheden. Zo is er nog relatief weinig accommodatie binnen onze gemeentegrenzen. Dat kan beter, de vraag is nu hoe groot- of kleinschalig we dat willen.”De beleidsnota wordt voorgelegd aan de betrokken partijen, zoals ondernemers, REWIN en de BOM. Na het verwerken van reacties wordt de definitieve nota ter vaststelling aan de raad aangeboden. De wethouder hoopt dat dat rond de zomer kan gebeuren.