Nieuwe brandweerkazerne op schema

De brandweerkazerne met ruimte voor vier brandweervoertuigen (en gekoppeld aan de nieuwe gemeentewerf) zit op schema. Op 12 december wordt de eerste steen gelegd, terwijl de nieuwbouw in het voorjaar 2014 gebruiksklaar moet zijn.

Wethouder Lida Verschuren, als bestuurder verantwoordelijk voor de bouw: “Die bouw ligt op schema en de kosten blijven binnen het budget.” Dat budget voor de combinatie brandweerkazerne en gemeentewerf is destijds door de gemeenteraad vastgesteld op 3,8 miljoen euro.

“De Julianalaan is strategische gelegen”, aldus gemeentelijk projectleider Marc Oosterbaan, “niet alleen vanwege de opkomst- en aanrijtijden voor wat betreft de kern Raamsdonk. Ook is het dichtbij het kruispunt Hooijpolder waar veel ongelukken gebeuren waarbij assistentie van de brandweer nodig is.”.