Nieuwe geavanceerde camera’s Dombosch

De collectieve beveiliging op Dombosch wordt geregeld vanuit de BIZ en wij konden deze week zien dat monteurs druk bezig waren met het camerasysteem. Navraag bij het BIZ-bestuur leverde ons nog niet veel info op maar men heeft ons ervan verzekerd dat binnenkort alle ondernemers op Dombosch uitgebreid op de hoogte gebracht zullen worden. Wel kunnen we al melden dat de collectieve beveiliging ondersteund zal worden door een splinternieuw en geavanceerd camerasysteem.

Sinds dit jaar wordt oa de collectieve beveiliging geregeld vanuit de BIZ (Bedrijven Investerings Zone). Een belangrijk verschil met de collectieve beveiliging voor de start van de BIZ is dat iedere ondernemer op Dombosch er nu automatisch aan bijdraagt.

Via een stijging van de ozb betalen alle ondernemers op Dombosch 0,07% per jaar aan bijdrage aan de BIZ waardoor de Stichting BIZ Dombosch jaarlijks circa €250.000,- kan besteden aan kwaliteitsimpulsen voor bedrijventerrein Dombosch. Activiteiten moeten daarbij een toevoeging zijn aan datgene wat al bestond. Naast betere beveiliging staat ook een impuls voor het groenonderhoud hoog op het prioriteitenlijstje.