Nieuwe politieke partij Geertruidenberg heet Lokaal+

De Geertruidenbergse politieke partijen Uw Drie Kernen en Partij Samenwerking gaan vanaf 2017 verder als Lokaal+.

De fusie tussen beide lokale partijen hing al een tijdje in de lucht. “We willen minder versnippering in de raad”, motiveert Gerben van Herwijnen, partijvoorzitter van Uw Drie Kernen.

lokaal

“Er zijn nu negen fracties. Daarnaast zagen we overlap in programma en stemgedrag. Wij sluiten onze ogen ook niet voor een eventuele gemeentelijke herindeling: een grotere partij staat sterker. Er is bewust voor een nieuwe, frisse naam gekozen.”

In het persbericht meldt Lokaal+ dat ook Keerpunt’74 bij de gesprekken is betrokken. “Daarvan ben ik niet zo gecharmeerd”, zegt Thosha Vos, fractievoorzitter van Keerpunt’74. “Er is alleen een oriënterend gesprek geweest. Wij vinden het te ingrijpend en zien geen aanleiding voor een fusie.”

De fractievoorzitter van Lokaal+ wordt Jan van Brummelen, die nu al de fractie van Uw Drie Kernen leidt. Door de fusie krijgt de coalitie er een zetel bij. Wim Quirijnen vormt nu in de oppositie de eenmansfractie van Partij Samenwerking.

Bron: BNdeStem.nl