Nieuwe ‘praatgroep’ gemeente

Enige tijd geleden berichten we dat we als ondernemers formeel bij enkele onderwerpen aan tafel mochten zitten maar praktisch niet serieus genomen werden door de gemeente. Dit zou een signaal kunnen zijn om zaken anders aan te pakken.

Echter deze week blijken veel ondernemers van de gemeente een oproep voor een nieuwe ‘praatgroep’ gehad te hebben. Een oproep die nuttig oogt maar ook oogt als als meer van hetzelfde. In ieder geval gaat deze oproep voorbij aan onze recente kritiek over ‘praatgoepjes’. En ‘mogen meewerken’ aan het economisch beleid oogt ons wat vreemd. Want is dat niet wat iedere ondernemer al dagelijks doet ……

*************

Beste ondernemer,

Meepraten, meedenken, meewerken aan het economisch en toeristisch beleid

De gemeente Geertruidenberg wil onze ondernemers graag actief betrekken bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van economie en toerisme. We willen inzicht krijgen in wat er leeft en waar het beter kan. Adviesbureau Grontmij is gevraagd om dit proces te begeleiden. De gemeente organiseert een tweetal bijeenkomsten om samen met ondernemers te komen tot gedragen economisch en toeristisch beleid. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Monique van Heel via m.vanheel@geertruidenberg.nl.

  • Maandag 18 mei, 10.00-12.00 uur ‘kantinegesprek’ voor ondernemers (retail/horeca/toerisme)
  • Vrijdag 29 mei, 14.00-16.00 uur ‘kantinegesprek’ voor ondernemers (MKB/bedrijventerreinen)

Bent u niet in de gelegenheid op deze data? Op dinsdag 26 mei of maandag 1 juni (9.00-17.30 uur) kunt u binnen lopen op het gemeentehuis om uw visie op economie en/of toerisme te delen. De medewerkers van de gemeente, adviesbureau Grontmij en het college horen graag uw mening.

De eerste stap is een inventarisatie door middel van een online enquête. Misschien was u nog niet de gelegenheid om deze in te vullen? Het kan nog tot en met 12 mei via: http://grontmij.survey.netq.nl/nq.cfm?q=9fed58f6-bbd8-49d2-98e0-0a02b5533039.

Met vriendelijke groet,
J.W.M. (Jan) van Lith
Wethouder Economische Zaken, Sport, Kunst & Cultuur,
Recreatie & Toerisme, Monumentenzorg en Onderwijs