Nieuwe WRO per 1 juli 2008

Per 1 juli gaat de wetgeving op bestemmingsplangebied veranderen met de komst van de nieuwe WRO (Wet Ruimtelijke Ordening). Bestemmingsplannen moeten dan oa binnen 10 jaar vernieuwd worden en buitenplanse vrijstellingen (art. 19-procedures) worden drastisch beperkt.

Binnen de gemeente Geertruidenberg is men momenteel met een groot aantal bestemmingsplannen bezig. Enkelen worden afgewerkt doch opvallend is wel dat er ook enkelen reeds geruime tijd in procedure zijn. Het voorontwerp Gasthuiswaard lag bijvoorbeeld juli 2006 ter inzage en is verder nog niet afgewerkt en het voorontwerp Dombosch lag zelfs september 2003 reeds ter inzage en is ook nog steeds niet afgewerkt.

Per 1 juli 2008 wordt echter de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening ingevoerd en dit heeft gevolgen voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Enkele gevolgen zijn:

  • Buitenplanse vrijstellingen (art. 19 huidige WRO) worden drastisch beperkt tot een ‘kruimellijst’ die is vastgelegd in een AmvB
  • Door provinciale goedkeuring achteraf te vervangen door een toets tijdens de totstandkoming wordt de bestemmingsplanprocedure aanzienlijk verkort (van 58 naar 34 weken)
  • Bestemmingsplannen moeten binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, opnieuw worden vastgelegd. De gemeente kan anders geen kosten voor bouwvergunningen meer in rekening brengen
  • Iedereen kan bij de gemeenteraad een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indienen

Gelet op de ouderdom van enkele bestemmingsplannen binnen de gemeente Geertruidenberg (tot tientallen jaren) zal men nog behoorlijk wat werk moeten verzetten alvorens men kan voldoen aan de uitgangspunten van deze nieuwe wetgeving.