Nieuwjaarstoespraak: initiatief en ambitie

In de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Meijer begin 2007 werd een mogelijk gebrek aan ambitie opgemerkt. De recente nieuwjaarstoespraak 2 januari 2008 toonde echter niets van dat: burgemeester Meijer wenste iedereen met opgeheven glas veel initiatief toe en onderstreepte de gemeentelijke ambitie om op velerlei gebied te komen tot resultaten.

Dongeburgh en de daarmee samenhangende activiteiten hadden vanzelfsprekend een prominente plaats in de toespraak. Doch ook de centrumvisie, het masterplan Dombosch en de pilot Raamsdonk werden niet vergeten. Ten aanzien van laatstgenoemde werd het opmerkelijke resultaat bekend gemaakt dat de provincie toestemming geeft om een vijftal agrarische bedrijven uit te plaatsen binnen de gemeente in het buitengebied.

Regionale samenwerking en het werken aan veiligheid bij bijvoorbeeld brandweer en politie werden genoemd. Doch ook werd het nut van particuliere initiatieven genoemd waarbij de recente ijsbaan als zeer positief voorbeeld van een dergelijk initiatief werd geroemd. Ook de bedrijven die iets ondernemen werden als belangrijk omschreven. Ondanks dat er wat verschil is in verwachtingspatroon ten aanzien van de snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden werd er wel een duidelijke verbetering in de onderlinge contacten vastgesteld.

Met opgeheven glas wenste burgmeester Meijer aanwezigen een prima 2008 toe.