NL Domein Host = spookfactuur

Eerder berichten wij er al over en het blijft verwonderlijk dat oplichting middels spookfacturen in Nederland een geaccepteerd verschijnsel lijkt. En ben er zeker alert op want de oplichtende partijen zijn in staat om u op een slimme manier om de de tuin te leiden.

Diverse ondernemers kregen bijvoorbeeld een keurige mail met in de bijlage een factuur van ‘NL Domein Host’. Een factuur die netjes opgemaakt is en welke u de indruk geeft dat hiermee de domeinregistratie van uw website wordt voldaan. Het is echter een spookfactuur. Maar zodra u deze voldoet is er sprake van een opdrachtbevestiging en loopt u zelfs het risico vast te zitten aan een contract!?

Men zou verwachten dat een dergelijke oplichting aangepakt wordt maar dit blijkt weinig tot niet te gebeuren. Dit zou mogelijk zijn wanneer de ontvanger van de factuur zelf aangifte zou doen bij de politie maar het valt te betwijfelen of de politie hier vervolgens iets aan zal doen.

Oplichting lijkt dus verworden tot een geaccepteerd verschijnsel en dat mogen we aanmerken als een zorgwekkende ontwikkeling.