Nog geen herstel in zicht voor bedrijfsleven

Er is nog geen herstel in zicht voor het Nederlandse bedrijfsleven. Na een tegenvallend 2012 is ook dit jaar negatief begonnen.

Dat blijkt woensdag uit de resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), een gezamenlijk conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Economisch Instituut voor de Bouw.

In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood. De verwachting voor de omzet belandt op het laagste niveau van de laatste 3 jaren, terwijl ook een forse afname van de werkgelegenheid wordt voorzien. Daarnaast zijn de verwachtingen van ondernemers voor de export somber.

Bijna één op de drie bedrijven denkt dit jaar minder te investeren dan vorig jaar. Vooral woningbouwcorporaties en makelaars verwachten een krimp van hun investeringen. De ondernemers zijn voor dit jaar beduidend negatiever over hun investeringen dan dat ze de afgelopen drie jaren waren.

Slechts een tiende van de ondervraagden verwacht zijn investeringen op te schroeven. Ruim een kwart van de bedrijven zegt te kampen met financiële belemmeringen. Ook wordt in alle sectoren uitgegaan van een afname van de werkgelegenheid.