Noodmaatregel voorschot ondernemers en zzp’ers gemeente Geertruidenberg

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd voor ondernemers/zzp’ers die in financiële problemen (dreigen te) raken. Omdat het nog enkele weken gaat duren voordat deze regelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd, heeft de gemeente Geertruidenberg een noodmaatregel voorschot ondernemers/zzp’ers vastgesteld. Deze noodmaatregel is van kracht totdat de landelijke maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Bent u ondernemer/zzp’er en voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Geertruidenberg.
  • U bent niet verzekerd voor arbeids(uren)verlies.
  • Uw bedrijf is door verplichte sluiting of het wegvallen van bedrijfsactiviteiten in acute problemen gekomen.
  • Uw eventuele partner heeft onvoldoende inkomen.
  • U heeft geen andere bronnen van inkomsten.
  • U heeft onvoldoende eigen spaargeld.

Voorschotbedragen

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorschot op basis van deze noodmaatregel. Dit voorschot bedraagt voor alleenstaanden maximaal € 800,00 per maand, voor alleenstaande ouders en echtparen maximaal € 1.000,00 per maand. Het voorschot is bedoeld voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud en het betalen van  de vaste lasten.

Voorschot aanvragen

Bent u ondernemer/zzp’er en denkt u recht te hebben op een voorschot, dan kunt u een aanvraagformulier invullen. Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld en voldoen aan bovenstaande voorwaarden, worden meteen in behandeling genomen. Deze aanvragers worden binnen 2 werkdagen teruggebeld voor een telefonische beoordeling en korte intake. Na dit gesprek kunnen aanvragers het voorschot binnen 2 à 3 werkdagen op hun rekening verwachten. Als wij veel aanvragen ontvangen, kan dit iets langer zijn.

Voor het aanvragen van een voorschot, moet u de volgende documenten meesturen:

  • (Digitaal) Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Recent(e) bankafschrift(en) waaruit actueel saldo en tenaamstelling blijkt

Houdt u verder rekening met het volgende:

  • Op het moment dat de landelijke maatregel in werking treedt, wordt het verschil tussen het voorschot en het bedrag van de landelijke maatregel met u verrekend.
  • Als blijkt dat u niet aan de voorwaarden van de landelijke maatregelen voldoet, dan wordt het verstrekte voorschot op basis van deze Noodmaatregel van u teruggevorderd.

Heeft u nog vragen over deze regeling, neem dan contact op met de heer J. Abrahams, j.abrahams@geertruidenberg.nl of mevrouw N. Zeelenberg, n.zeelenberg@geertruidenberg.nl.

Via deze link komt u op de pagina met maatregelen van de gemeente: https://www.geertruidenberg.nl/coronavirus-ondernemersregelingen

Via deze link komt u direct op de pagina voor het aanvragen van een voorschot (met Digid): https://formulieren.geertruidenberg.nl/form/voorschot-aanvragen-digid/aanmelden-digid-0-1