Noodzaak verplaatsing sportvelden ontbreekt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg vindt het niet zinvol om de procedure tot verplaatsing van sportpark Raamsdonksveer naar de polder Gasthuiswaard door te zetten. Dit voorstel aan de gemeenteraad is gebaseerd op een onderzoek dat de gemeente uitvoerde naar de noodzaak tot verplaatsing van de sportvelden. Uit dit onderzoek blijkt – ondanks de forse woninguitbreiding welke momenteel wordt gerealiseerd……. – geen bevolkingsgroei die een aanmerkelijke groei van de sportverenigingen tot gevolg zal hebben.

Aanleiding voor het onderzoek was de aanleg van de nieuwe weg Westtangent in 2007 die het sportpark Raamsdonksveer doorsnijdt. De gemeenteraad gaf B&W de opdracht de mogelijkheid te verkennen om het park naar de polder Gasthuiswaard te verplaatsen. Vanwege dit voornemen nam het college contact op met de Provinciale Planologische Commissie (PPC) die bepaalde dat een eventuele verplaatsing met stevige argumenten onderbouwd moet worden. Alleen onder die voorwaarde zou de PPC een eventuele afwijking van het geldende bestemmingsplan voor de polder Gasthuiswaard toestaan. In ieder geval moest de gemeente kunnen aantonen dat de sportverenigingen die gebruikmaken van sportpark Raamsdonksveer op middellange termijn behoefte hebben aan extra veldcapaciteit die niet in het huidige sportpark gerealiseerd kan worden. Het sportpark Raamsdonksveer is de thuishaven van handbalvereniging HMC Raamsdonksveer, voetbalclub S.V. Veerse Boys, voetbalclub V.V. Good Luck en hockeyclub DDHC.

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat de gezamenlijke gebruikers van het sportpark tot het jaar 2010 een zogeheten ‘veldbehoefte’ hebben die binnen het huidige sportpark gerealiseerd kan worden. Op basis van de demografische lange termijnprognoses (bevolkingsgroeivoorspellingen) kan worden gesteld dat de benodigde veldcapaciteit van de sportclubs in sportpark Raamsdonksveer in 2010 en in de periode van 20 jaar daarna geen bijstelling naar boven behoeft. Op basis van deze gegevens concludeert het college van B&W dat de noodzaak van verplaatsing van de velden in het sportpark Raamsdonksveer niet onderbouwd kan worden. Daarom vindt het college het niet zinvol om de procedure bij de PPC door te zetten.