Nul burgers bij begrotingsbespreking

Wie valt er niet in slaap bij eenenvijftig kantjes voorleestekst? De raadsleden van de gemeente Geertruidenberg. Wie kiest er voor Goede Tijden, Slechte Tijden? De burger van Geertruidenberg. De gemeenteraad vergadert deze week twee keer over de toekomst: de jaarlijkse begrotingsbehandeling.

Belangrijk ja, want het gaat om: de inrichting van de openbare ruimte en van het lokale maatschappelijk leven. Het gezelschap beslist niet alleen over vuilnisbakken en lantaarnpalen, maar ook over bibliotheken en de OZB-heffing. De partijen houden hun algemene beschouwingen. Ze lezen voor. Bij elkaar 51 kantjes. Keerpunt 74 neemt met 11 kantjes de meeste spreektijd, maar dat is ook de grootste partij. GroenLinks houdt het kort: 5 A-viertjes, maar wel met kleine letters.

Niemand die het ziet, niemand die komt kijken.
De eerste avond, afgelopen maandag, zat er geen gewone burger op de publieke tribune. Een paar ambtenaren en een paar leden van de steunfracties. Dat was het demos, het volk, het ‘publiek’. De kloof tussen publiek en burger, dat zijn rijen lege stoelen. Toch, ze hadden als enthousiaste politieke matadoren op publiek gerekend. “Geachte voorzitter, griffier, wethouders, college raadsleden, geachte belangstellenden hier aanwezig of via de radio”, zo begon CDA-fractievoorzitter Adriaan de Jongh. En hij las voor. Over openbare orde en veiligheid, over woorden die in daden omgezet moeten worden. En dat er meer ‘fleur’ in de gemeente moet komen: “Een actie Geertruidenberg in bloei, misschien.” De Jongh rept over verbeterplannen en servicegerichtheid van de gemeente.

Lach
Dat betekent: vriendelijke ambtenaren, de lach van de Mona Lisa op het gezicht, want daar wordt volgend jaar extra geld aan uitgegeven. Ook dat is ‘fleur’. Het extra geld moet wel tot ‘ondiscutabele resultaten’ leiden vindt het CDA. Voor de Mona Lisa-ambtenaar wordt 70.000 euro uitgetrokken.

Een begrotingsraad in 51 A-viertjes. Fleurig literair proza? Niet echt. Ery Kooij van de Partij Samenwerking wil wel deemoedig knielen voor een bed violen. Hij vindt dat de raad veelvuldig verzandt in ‘detaildiscussies’. En dat die cultuur de laatste jaren is ontstaan: „Er moet een cultuuromslag ín de communicatie tussen raad, college en burger plaatsvinden. We spreken erover dat het imago van de politiek verbeterd moet worden. Dat daarover praten niet helpt, hebben we de afgelopen vier jaar mogen ervaren. Verbetering van imago is afhankelijk van houding en gedrag van de raad. Mogelijk dat hier een afzonderlijke bijeenkomst een eerste aanzet toe is.“ Krijgen we binnenkort in Geertruidenberg een extra vergadering over ‘de kloof’? Vroede vaderen met een goede wil, dat wel.

Imago
Het imago, ja dat moet beter, vindt ook VVD-er Peter Bos, dus leest hij: „De gemeente Geertruidenberg wil betrouwbaar zijn. Nee, dat is te zacht. De gemeente ZAL betrouwbaar zijn. Die tekstwijziging kost geen euro, maar levert wel meer vertrouwen op bij de burger.“

Niet lullen maar poetsen.
Bij de VVD heet het gemeentebestuur ‘een mazzelcollege’ omdat er tien miljoen aan meevallers zijn van (S)intergas en de Bank Nederlandse Gemeenten. Wat de burger van die meevallers merkt? Juist, acht procent lastenverzwaring. „Een minpunt in de begroting“, vindt de VVD.

Oh, ja, 51 A-viertjes. Neem iets meer dan 450 en 500 woorden per kantje maal 51. Dan kom je in de buurt van 25.000 woorden. De gemeenteraad van Geertruidenberg vergaderde afgelopen maandagmiddag van vier uur tot kwart over zeven, hield toen een pauze met uitgebreid buffet om vervolgens het voorleesberaad te herpakken tot na middernacht. Het bleef nog lang stil op de publieke tribune.

Morgen een nieuwe acte, in hetzelfde theater. Komt allen! Minder voorlezen, meer discussie, wellicht. Verbale fleur in Geertruidenberg: laat 25.000 woorden bloeien.