Omgaan met moeilijke collega’s

Praktisch iedereen heeft wel eens te maken met een collega met wie het niet klikt. Hoe ga je daarmee om?

We geven je praktische tips én een frisse kijk op de situatie.

Het bijzondere aan je collega’s is dat het meestal mensen zijn die jij niet zelf had uitgezocht (zoals je vrienden) en met wie je niet de binding van een voorgeschiedenis hebt (zoals je familie). En toch moet je met elkaar samen zien te werken. Ze brengen je dus soms uit je ‘comfort zone’ – en dat is ook nuttig.

Leren van je collega’s

Gratis levenslessen 
Een collega die over je grenzen heen walst, is voor jou bijvoorbeeld een goede les in het aangeven van je grenzen. Je kunt zelfs meerdere keren oefenen, omdat je dag in dag uit met elkaar werkt. Als je een lastige collega tegenkomt, kun je dus ook denken: wat zit hier voor levensles in?

Herkenning is niet altijd feest 
Het kan ook zijn dat die collega een eigenschap heeft die jij in jezelf moeilijk vindt. Stel: je hebt een erg negatieve collega. En ook jijzelf hebt soms moeite om de moed erin te houden, maar je doet juist super je best om positief te blijven. Dan kun je hele felle gevoelens hebben over die klagende stem om je heen.

“Waar heb ik dit vaker gezien…” 
Of je werkt met een enorme control freak en je probeert zelf nou net een beetje te leren loslaten. Hoe ga je hiermee om? Vaak helpt het al om aan jezelf toe te geven dat je hekel aan die ander te maken heeft met waar jij zelf staat in je ontwikkeling. Je ziet dan ineens weer hoe hard je werkt aan die ene eigenschap in jezelf. Misschien is het tijd om jezelf daarvoor te belonen!

Laat de ander anders zijn 
Accepteer dat er verschillende types mens zijn. Vanaf het moment dat je stopt met proberen de ander te veranderen, hou je energie over om manieren te ontwikkelen om met verschillende types mens om te gaan. Zo bezien is je werk ineens een ideale proeftuin waarin je allerlei soorten collega’s kunt leren herkennen, en manieren kunt ontwikkelen om met ze samen te werken.

Zo ga je om met verschillende collegatypes

Het haantje (m/v) 
Heeft iemand een hoop geldingsdrang? Veel geroep over zijn of haar nieuwste overwinningen? Walst over je ideeën heen tijdens vergaderingen? Laat je er niet in meeslepen. Accepteer dat die persoon zoekt naar bevestiging. Vaar je eigen koers en ga uit van wat jou specifiek goed en waardevol maakt op je werk. Bereid je ideeën vooraf goed voor, eventueel met wat medestanders.

De profiteur 
Loopt iemand de kantjes ervan af? Maak bij het volgende project heldere afspraken (denk aan het SMART  principe) over wie wat doet. Herinner je collega aan de afspraken als het de verkeerde kant op lijkt te gaan. Wees duidelijk maar niet agressief en ook niet defensief. Neem niet zelf de taken over als het fout dreigt te gaan, want dan leer je collega’s dat jij het toch wel zult oplossen.

De klager 
Klaagt iemand áltijd? Probeer het contact te beperken, dat scheelt je een hoop energie. Als je direct met deze collega samenwerkt, geef dan eerlijk aan dat je vindt dat een positieve instelling beter werkt. Deel jullie project op in kleine stappen en vier het telkens als jullie een stap hebben gehaald. Zoek daarnaast contact met de meer positieve collega’s in je team.

De streber 
Erger je aan iemand die bij elke teamoverleg bewondering oogst voor alweer een topprestatie? Dan heb je een gouden kans te pakken om iets te leren… over jezelf. Waarschijnlijk wil je stiekem zelf beter presteren. Of je worstelt met onzekerheid. Laat je collega fijn zijn of haar overwinningen vieren en kijk wat jij nodig hebt. Kennis bijspijkeren? Goed gesprek met vrienden?

Pesten is nooit oké!

Bij sabotage: verzamel bewijs 
Als iemand je werk saboteert, dan valt er natuurlijk niks te accepteren. Verzamel eerst bewijs. Als je collega telkens liegt over welke afspraken jullie hadden gemaakt, stuur dan na elk overleg een mail met de belangrijkste afspraken. Maak screenshots van je planning als iemand je afspraken wist. Heb je genoeg bewijs, ga dan naar je leidinggevende of de vertrouwenspersoon op je werk.

Als je collega’s je buitensluiten 
Heb je het gevoel dat collega’s je buitensluiten, of zeggen ze nare dingen tegen je? Schat in of het mogelijk is om een gesprek aan te gaan met een van deze collega’s. Kun je vertellen hoe jij de situatie ervaart? Wie weet, krijg je een verrassend antwoord. Misschien doe jij onbewust iets wat hen irriteert. Of was er geen kwade wil en kun je samen een nieuwe weg inslaan.

Treiteren: neem iemand in vertrouwen 
Als de situatie erger is, zoek dan contact met je leidinggevende of de vertrouwenspersoon op je werk. Misschien blijkt dat er al meer klachten over je collega(‘s) zijn en helpt het dat jij je verhaal laat horen. Bedenk wat jij nodig hebt, zoals bemiddeling, overplaatsing naar een ander team of therapie. Hou ook contact met je eigen vrienden, zodat je er niet alleen voor staat. Sterkte!

Bron: Nationale vacaturebank.nl