Onbegrip verkeerssituatie Dombosch

Een initiatievoorstel voor verkeersmaatregelen op Dombosch leverde een opmerkelijke felle discussie op tijdens de Bergse commissie Middelen, Milieu, Algemeen Beleid en Techniek.

De indiener (Keerpunt) meende dat de maat vol is en dat er wat moet gebeuren op Dombosch: er wordt al lang genoeg gepraat over de verkeersonveilige situatie, maar actie ho maar. Het is hoog tijd, zeker nu de opening van de Praxis voor extra verkeersbewegingen gaat zorgen.

In de kern was iedereen het eens met de noodzaak tot een aanpak, maar de manier waarop het voorstel werd gedaan en vooral het voorstel waar het geld vandaan moest komen leverde nogal wat commentaar op. De voorziening voor de nieuwe brandweerkazerne hiervoor tijdelijk afromen werd namelijk niet gewaardeerd.

In de tweede termijn verplaatste de kritiek dan ook richting de wethouders, met name toen gevraagd werd hoe ver het college was met het opstellen van een integraal plan voor de aanpak van de verkeerssituatie. “Dat komt eraan, maar eerst moeten we een kortetermijnoplossing hebben”, meende Lida Verschuren (Verkeer). Toen de commissie doorvroeg hoe het daarmee stond, bleeft het stil.