Ondergrondse, 150 kV hoogspanningskabel in de gemeente

Samen met landelijk netbeheerder TenneT informeert de gemeente ons regelmatig over de voortgang en ontwikkelingen rondom de nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabel in onze gemeente.

De ondergrondse 150 kV-kabel in beeld

Op de projectwebsite van TenneT www.tennet.eu/geertruidenberg vindt u 3D-luchtfoto’s (de projectatlas). Hierop ziet u de ligging van de kabel. Zo krijgt u nog beter in beeld waar het nieuwe kabeltracé gaat komen. Ook kunt u hier de animatiefilm kijken waarop u duidelijk het tracé van de kabel kunt volgen. En ziet u waar er geboord gaat worden of waar een open ontgraving plaatsvindt om de kabel in de toekomst aan te leggen.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk dan de 3D luchtfoto’s en de animatie via www.tennet.eu/geertruidenberg.