Onderhoud groen blijft een probleem

Wie het groen op de Maasdijk aanschouwt zal vraagtekens zetten bij het onderhoud hiervan. De Maasdijk is immers de belangrijkste toegangsweg tot de gemeente Geertruidenberg waar op het moment het gras bijna manshoog groeit en de weg daarom een weinig representatieve aanblik heeft.

Afgelopen jaren heeft de ondernemersvereniging steeds kritiek geleverd op het groenonderhoud. Dit zowel vanuit het oogpunt van respresentativiteit als vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. De gemeente erkende steeds deze tekortkomingen en heeft eind 2007 zelfs officieel besloten extra aandacht aan het openbaar groen te gaan geven. Er is overigens wel verbetering zichtbaar en dit is ook te zien aan de hoeken van kruisingen die op de Maasdijk wel gemaaid zijn. Langs de overige weg staat het gras echter bijna manshoog en wie de rotonde en kruisingen goed bekijkt ziet ook daar het onkruid tussen de tegels uitkomen. Zonder gerichte aandacht hiervoor zal dit binnenkort ook een ‘groene’ aanblik hebben.

Wellicht zinvol dat de gemeente nu komt tot een constructieve aanpak zodat niet steeds energie verspeeld moet worden aan deze jaarlijks terugkerende problematiek en de gemeente de representatieve toegangsweg krijgt die het ook verdient.